Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Brzeg Dolny, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-09-20 Data wydania: 2016-09-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/112/16 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny
Data dodania do bazy: 2016-09-23 13:43:44
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-10-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/285/14 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny
Data dodania do bazy: 2014-10-24 18:15:56
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-10-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/284/14 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny
Data dodania do bazy: 2014-10-12 16:04:46
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-10-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/285/14 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny
Data dodania do bazy: 2014-10-24 18:15:56
Data ogłoszenia: 2014-01-07 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/245/13 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny
Data dodania do bazy: 2014-01-09 10:00:04
Data ogłoszenia: 2013-03-18 Data wydania: 2012-10-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 176/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 15 grudnia 2011 r. nr XV/91/11 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:26
Data ogłoszenia: 2013-03-18 Data wydania: 2012-10-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 540/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 kwietnia 2012 r. Nr XVIII/118/12 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:26
Data ogłoszenia: 2013-01-23 Data wydania: 2013-01-22
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2013r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 27 września 2012 r. nr XXI/151/12 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny.
Data dodania do bazy: 2013-01-23 19:26:19
Data ogłoszenia: 2013-01-23 Data wydania: 2013-01-22
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2013r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 27 września 2012 r. nr XXI/151/12 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny.
Data dodania do bazy: 2013-01-23 19:26:19
Data ogłoszenia: 2013-01-23 Data wydania: 2013-01-22
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2013r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 27 września 2012 r. nr XXI/151/12 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny.
Data dodania do bazy: 2013-01-23 19:26:19