Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Wałbrzych, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2012-07-18 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/231/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulicy Moniuszki w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2012-07-27 19:26:05
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/181/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulicy Małopolskiej w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:49
Data ogłoszenia: 2011-11-07 Data wydania: 2011-07-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 341/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwale Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 28 czerwca 2007 r. nr X/90/07 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulicy Wrocławskiej i alei de Gaulle’a - rejon ulic Wilczej i Pogodnej
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:43:35
Data ogłoszenia: 2011-01-25 Data wydania: 2010-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/15/2010 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Etap III w Wałbrzychu.
Data dodania do bazy: 2011-02-27 21:05:00
Data ogłoszenia: 2010-12-02 Data wydania: 2010-10-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/483/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 października 2010r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej w rejonie Alei Wyzwolenia w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2011-05-08 20:49:00
Data ogłoszenia: 2009-01-23 Data wydania: 2008-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/286/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części obszaru ulicy Orkana w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2011-06-08 01:09:00