Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stary Wiązów gmina Wiązów, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-20 Data wydania: 2015-12-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 592/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2015 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiegona uchwałę Rady Miasta i Gminy Wiązów nr III/24/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Stary Wiązów
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:48
Data ogłoszenia: 2015-01-07 Data wydania: 2014-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/24/2014 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Stary Wiązów
Data dodania do bazy: 2015-02-01 00:44:44
Data ogłoszenia: 2012-05-22 Data wydania: 2011-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/92/2011 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 29 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów
Data dodania do bazy: 2012-05-23 12:39:56
Data ogłoszenia: 2012-05-22 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/118/11 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów
Data dodania do bazy: 2012-05-23 12:39:56
Data ogłoszenia: 2012-05-22 Data wydania: 2012-01-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N15.4131.80.2012.AZ5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2012r. stwierdzające nieważnosć w części uchwały XX/118/11 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów
Data dodania do bazy: 2012-05-23 12:39:56
Data ogłoszenia: 2012-05-22 Data wydania: 2012-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/137/12 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów
Data dodania do bazy: 2012-05-23 12:39:56
Data ogłoszenia: 2012-05-22 Data wydania: 2012-04-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N15.4131.222.2012.AZ5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność: § 6 ust. 2 pkt 22, § 6 ust. 2 pkt 23 lit. d, § 6 ust. 4 pkt 8, § 6 ust. 6 pkt 1 i 2, § 6 ust. 10 pkt 4, § 6 ust. 12 pkt 7, § 6 ust. 13 pkt 1 i 2, § 14 ust. 2 pkt 12 i 13, § 15 ust. 2 pkt 12 i 13, § 16 ust. 2 pkt 10 i 11, § 20 ust. 2 pkt 12 i 13 uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów Nr XXIII/137/12 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów
Data dodania do bazy: 2012-05-23 12:39:56