Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jędrzychowice gmina Wiązów, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2011-11-10 Data wydania: 2011-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/93/2011 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jędrzychowice
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:43:35
Data ogłoszenia: 2011-11-10 Data wydania: 2011-11-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.359.2011.AZ5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XV/93/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jędrzychowice.
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:43:35
Data ogłoszenia: 2010-02-17 Data wydania: 2009-11-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/281/09 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jędrzychowice
Data dodania do bazy: 2011-03-12 19:02:00