Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Czerwieniec gmina Kondratowice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2012-07-03 Data wydania: 2012-05-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/116/2012 Rady Gminy Kondratowice z dnia 8 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czerwieniec
Data dodania do bazy: 2012-07-08 20:22:37
Data ogłoszenia: 2012-07-03 Data wydania: 2012-06-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N13.4131.390.2012.JT1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2012r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 1 pkt 3-4, § 12 ust. 3 pkt 14, § 13 ust. 3 pkt 14, § 14 ust. 3 pkt 15 oraz § 15 ust. 3 pkt 14 uchwały Rady Gminy Kondratowice nr XXII/116/2012 z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czerwieniec.
Data dodania do bazy: 2012-07-08 20:22:37
Data ogłoszenia: 2011-08-10 Data wydania: 2011-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy Kondratowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czerwieniec
Data dodania do bazy: 2011-08-14 15:44:18