Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kondratowice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-07-26 Data wydania: 2017-07-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/171/2017 Rady Gminy Kondratowice z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Rady Gminy Kondratowice nr XIX/121/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Księginice Wielkie
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:07
Data ogłoszenia: 2016-04-13 Data wydania: 2015-11-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 564/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kondratowice nr V/19/2015 z dnia 5 marca 2015 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:34
Data ogłoszenia: 2015-08-19 Data wydania: 2015-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Kondratowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołostowice
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:18:09
Data ogłoszenia: 2015-07-09 Data wydania: 2015-03-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy Kondratowice z dnia 5 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kowalskie
Data dodania do bazy: 2015-07-24 13:47:14
Data ogłoszenia: 2015-06-25 Data wydania: 2015-03-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Kondratowice z dnia 5 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żelowice
Data dodania do bazy: 2015-07-28 15:39:01
Data ogłoszenia: 2014-11-27 Data wydania: 2014-07-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/251/2014 Rady Gminy Kondratowice z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grzegorzów
Data dodania do bazy: 2014-12-04 17:55:50
Data ogłoszenia: 2014-11-27 Data wydania: 2014-07-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/252/2014 Rady Gminy Kondratowice z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Podgaj
Data dodania do bazy: 2014-12-04 17:55:50
Data ogłoszenia: 2014-11-27 Data wydania: 2014-07-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/253/2014 Rady Gminy Kondratowice z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stachów
Data dodania do bazy: 2014-12-04 17:55:50
Data ogłoszenia: 2014-11-27 Data wydania: 2014-07-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/254/2014 Rady Gminy Kondratowice z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zarzyca
Data dodania do bazy: 2014-12-04 17:55:50
Data ogłoszenia: 2014-07-07 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/223/2014 Rady Gminy Kondratowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kondratowice
Data dodania do bazy: 2014-07-08 09:42:03