Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Siemianów gmina Borów, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-01-15 Data wydania: 2013-10-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 447/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 października 2013r. wydany po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Borów z dnia 11 grudnia 2012 r. nr XX/143/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Siemianów
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:06
Data ogłoszenia: 2013-05-14 Data wydania: 2012-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/143/2012 Rady Gminy Borów z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Siemianów
Data dodania do bazy: 2013-08-04 12:43:16