Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Borów, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-04-21 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/142/2017 Rady Gminy Borów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ludów Śląski – obszar „A”.
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:43
Data ogłoszenia: 2015-06-26 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Borów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ludów Śląski
Data dodania do bazy: 2015-06-28 13:59:57
Data ogłoszenia: 2015-03-31 Data wydania: 2015-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Borów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Kurczów
Data dodania do bazy: 2015-04-07 12:34:33
Data ogłoszenia: 2014-04-07 Data wydania: 2014-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/246/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla wyodrębnionych terenów w miejscowości Borów
Data dodania do bazy: 2014-04-10 08:24:07
Data ogłoszenia: 2014-01-15 Data wydania: 2013-10-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 447/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 października 2013r. wydany po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Borów z dnia 11 grudnia 2012 r. nr XX/143/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Siemianów
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:06
Data ogłoszenia: 2013-12-04 Data wydania: 2013-08-13
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 453/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Suchowice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:32
Data ogłoszenia: 2013-05-20 Data wydania: 2012-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/142/2012 Rady Gminy Borów z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Suchowice
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:00:15
Data ogłoszenia: 2013-05-14 Data wydania: 2012-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/143/2012 Rady Gminy Borów z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Siemianów
Data dodania do bazy: 2013-08-04 12:43:16
Data ogłoszenia: 2013-05-07 Data wydania: 2012-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/144/2012 Rady Gminy Borów z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Boreczek
Data dodania do bazy: 2013-07-14 19:23:09
Data ogłoszenia: 2013-04-09 Data wydania: 2012-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/151/2012 Rady Gminy Borów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Świnobród
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:00:14