Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Goszcz gmina Twardogóra, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2018-03-06 Data wydania: 2018-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV.394.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych na obszarze miasta i gminy Twardogóra
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:49
Data ogłoszenia: 2010-06-09 Data wydania: 2010-02-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 701/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2010r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XVII/118/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Goszcz w gminie Twardogóra
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:09:16