Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Twardogóra gmina Twardogóra, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-05-10 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI.173.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2013-09-10 Data wydania: 2013-05-22
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 102/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XX.140.2012 z dnia 6 września 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:30
Data ogłoszenia: 2013-01-09 Data wydania: 2012-09-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX.140.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra.
Data dodania do bazy: 2013-01-09 23:31:26
Data ogłoszenia: 2009-10-07 Data wydania: 2009-09-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/230/09 Rady Miejska w Twardogórze z dnia 4 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 2 AM 10 położonej w obrębie Twardogóra
Data dodania do bazy: 2011-04-18 22:58:00