Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat lwówecki, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-02-04 Data wydania: 2015-01-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/17/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Al. Wojska Polskiego i ul. Targowej w Lwówku Śląskim
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:36
Data ogłoszenia: 2015-02-04 Data wydania: 2015-01-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 91/1, 91/2, 96/1, 96/2 oraz części działki nr 243 obręb Rakowice Małe
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:36
Data ogłoszenia: 2015-02-04 Data wydania: 2015-01-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/16/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Oświęcimskiej w Lwówku Śląskim
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:36
Data ogłoszenia: 2014-11-07 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.72.25.2014.MS1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Nr L/507/14 z 25 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 2 miasta Lwówek Śląski w części: § 3 pkt 3 we fragmencie: „(…) za zgodą zarządcy drogi(…)”; § 4 ust. 1 pkt 1 Uchwały we fragmencie: „(…)32ZL(…)”; załącznik graficzny nr 1 w zakresie obszaru 32ZL.
Data dodania do bazy: 2014-12-10 16:12:40
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/514/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chmielno
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:25
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/515/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Radłówka
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:25
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/516/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Brunów
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:25
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/519/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek Śląski
Data dodania do bazy: 2014-10-12 16:04:46
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/518/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dworek
Data dodania do bazy: 2014-10-12 16:04:46
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/513/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Włodzice Małe
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:25