Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lwówek Śląski gmina Lwówek Śląski, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.72.25.2014.MS1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Nr L/507/14 z 25 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 2 miasta Lwówek Śląski w części: § 3 pkt 3 we fragmencie: „(…) za zgodą zarządcy drogi(…)”; § 4 ust. 1 pkt 1 Uchwały we fragmencie: „(…)32ZL(…)”; załącznik graficzny nr 1 w zakresie obszaru 32ZL.1


2


3


4