Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Uniegoszcz gmina Lubań, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-03-18 Data wydania: 2012-10-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 491/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 października 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Lubań z dnia 2 marca 2012 r. nr XVIII/99/2012 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w obrębie Uniegoszcz
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:26
Data ogłoszenia: 2012-06-27 Data wydania: 2012-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Lubań z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 336/1, 336/2, 338, 339, 346, 348 i 349 położone w obrębie Uniegoszcz
Data dodania do bazy: 2012-06-29 15:22:34
Data ogłoszenia: 2009-05-20 Data wydania: 2009-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/209/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej zachodnią część działki nr 350/32 położonej w obrębie Uniegoszcz
Data dodania do bazy: 2011-06-16 09:35:08
Data ogłoszenia: 2009-05-20 Data wydania: 2009-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/210/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 118 i 160 położone w obrębie Uniegoszcz
Data dodania do bazy: 2011-06-16 09:35:08
Data ogłoszenia: 2009-05-20 Data wydania: 2009-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/211/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 330/5, 334, 423, 424 i 425 położone w obrębie Uniegoszcz
Data dodania do bazy: 2011-06-16 09:35:08
Data ogłoszenia: 2009-05-20 Data wydania: 2009-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/212/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 141, 144/4, 144/5, 144/6 i 145 położone w obrębie Uniegoszcz
Data dodania do bazy: 2011-06-16 09:35:08
Data ogłoszenia: 2009-05-20 Data wydania: 2009-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/213/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działkę nr 12 położoną w obrębie Uniegoszcz
Data dodania do bazy: 2011-06-16 09:35:08
Data ogłoszenia: 2009-05-20 Data wydania: 2009-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/214/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 386 i 387 położone w obrębie Uniegoszcz
Data dodania do bazy: 2011-06-16 09:35:08