Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stronie Śląskie gmina Stronie Śląskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/249/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stronie Śląskie miasto w Gminie Stronie Śląskie
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:34:59
Data ogłoszenia: 2011-12-19 Data wydania: 2011-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/87/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stronie-Lasy Gmina Stronie Śląskie.
Data dodania do bazy: 2011-12-20 19:41:51
Data ogłoszenia: 2011-12-07 Data wydania: 2011-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stronie miasto gmina Stronie Śląskie.
Data dodania do bazy: 2011-12-10 13:55:34
Data ogłoszenia: 2011-12-06 Data wydania: 2011-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/85/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Śląskie, gmina Stronie Śląskie.
Data dodania do bazy: 2011-12-10 13:55:33
Data ogłoszenia: 2010-08-13 Data wydania: 2010-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/330/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I etapu rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim.
Data dodania do bazy: 2011-06-08 22:31:00
Data ogłoszenia: 2010-06-11 Data wydania: 2010-06-07
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 czerwca 2010r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami turystyki i rekreacji na części działki nr 219 we wsi Stronie Śląskie, Gmina Stronie Śląskie, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 43 z dnia 17 kwietnia 2003 r. pod poz. 1020.
Data dodania do bazy: 2011-04-28 01:25:00