Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sienna gmina Stronie Śląskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-03-03 Data wydania: 2014-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/325/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna – gmina Stronie Śląskie.
Data dodania do bazy: 2014-03-23 14:28:58
Data ogłoszenia: 2013-12-04 Data wydania: 2013-07-10
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 347/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna - gmina Stronie Śląskie
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:32
Data ogłoszenia: 2013-04-19 Data wydania: 2012-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/185/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna – gmina Stronie Śląskie.
Data dodania do bazy: 2013-04-21 23:27:29
Data ogłoszenia: 2011-11-14 Data wydania: 2011-07-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/73/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sienna – gmina Stronie Śląskie.
Data dodania do bazy: 2011-11-20 12:43:43
Data ogłoszenia: 2010-02-08 Data wydania: 2009-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/272/09 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna - Obręb Lasy - gmina Stronie Śląskie.
Data dodania do bazy: 2011-03-08 19:03:00