Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ogorzelec gmina Kamienna Góra, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-10-09 Data wydania: 2014-06-24
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 275/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy w Kamiennej Górze nr XXX/178/13 z dnia 29 maja 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Ogorzelec III”
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:24
Data ogłoszenia: 2013-11-04 Data wydania: 2013-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/178/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Ogorzelec III"
Data dodania do bazy: 2013-11-30 10:41:08
Data ogłoszenia: 2013-09-09 Data wydania: 2013-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/188/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Ogorzelec IV” wraz z terenami sąsiednimi.
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:11