Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra gmina Kamienna Góra, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-09-09 Data wydania: 2017-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/242/17 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lubawskiej i Cisowej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:18
Data ogłoszenia: 2017-09-09 Data wydania: 2017-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/243/17 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic J. Słowackiego i Azaliowej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:18
Data ogłoszenia: 2017-04-11 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/216/17 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2017-04-18 10:38:28
Data ogłoszenia: 2017-02-02 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/194/17 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadrowania przestrzennego dla rejonu ulic Asnyka i Zielonej w Kamiennej Górze - obszar „U”
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:36
Data ogłoszenia: 2016-11-08 Data wydania: 2016-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/166/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:42
Data ogłoszenia: 2016-11-08 Data wydania: 2016-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/167/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Wałbrzyskiej (cmentarz) w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:42
Data ogłoszenia: 2016-09-12 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/151/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przemysłowej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2016-09-23 13:43:44
Data ogłoszenia: 2016-07-20 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr XXI/10/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy J. Korczaka w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:28:18
Data ogłoszenia: 2016-05-04 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/119/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Krzeszowska - Wałbrzyska w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2016-05-05 19:13:11
Data ogłoszenia: 2016-03-16 Data wydania: 2015-11-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 616/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr V/26/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Krzeszowskiej-Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:46