Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Szklarska Poręba:
Szklarska Poręba

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szklarska Poręba gmina Szklarska Poręba, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-06-13 Data wydania: 2016-06-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.130.4.2015.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXIV/288/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 392, 393, 394 części działki nr 390 położonych w obrębie 6, a także część działki nr 164/3 obręb 7 przy ulicy Moniuszki w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:24
Data ogłoszenia: 2016-05-19 Data wydania: 2016-05-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/296/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 16 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 167, 168, 169 obręb 0006 przy ul. Turystycznej w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:07
Data ogłoszenia: 2016-05-12 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/288/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 392, 393, 394 części działki nr 390 położonych w obrębie 6, a także część działki nr 164/3 obręb 7 przy ulicy Moniuszki w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2016-03-16 Data wydania: 2016-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/235/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie - obszar 2
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:46
Data ogłoszenia: 2016-03-16 Data wydania: 2015-11-24
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 610/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LVII/700/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. „Nowego Centrum” w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:46
Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-05-26
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 139/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LVII/701/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2016-02-16 18:59:31
Data ogłoszenia: 2015-11-19 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/182/15 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Sikorskiego i Osiedle Huty w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:01:33
Data ogłoszenia: 2015-10-19 Data wydania: 2015-02-25
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 837/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie Nr VIII/80/2011 z dnia 11 maja 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2015-11-16 18:54:13
Data ogłoszenia: 2015-08-12 Data wydania: 2015-08-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/132/2015 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2015-08-12 21:01:02
Data ogłoszenia: 2015-05-08 Data wydania: 2015-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/90/15 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Uroczej i ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:53:49