Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Szklarska Poręba:
Szklarska Poręba

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szklarska Poręba gmina Szklarska Poręba, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-11-25 Data wydania: 2014-11-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/700/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. „Nowego Centrum” w Szklarskiej Porębie.
Data dodania do bazy: 2014-12-02 20:29:36
Data ogłoszenia: 2014-11-25 Data wydania: 2014-11-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/701/ 2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2014-12-02 20:29:36
Data ogłoszenia: 2014-11-06 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/689/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2014-11-10 14:35:20
Data ogłoszenia: 2014-04-11 Data wydania: 2014-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/584/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w sąsiedztwie ulicy Górnej w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2014-04-15 20:15:31
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/189/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 101/12, 101/15, 101/16 obręb 7 położonych przy ul. 1 Maja w Szklarskiej Porębie.
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:48
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2012-02-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1085.2011.DC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 lutego 2012r. stwierdzam nieważność § 7 ust. 2 pkt 1 i 2; § 8 pkt 7 lit. a we fragmencie: „budowlane”, lit. b, lit. f; § 9 ust. 4 pkt 1 i 2 uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie Nr XVIII/189/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 101/12, 101/15, 101/16 obręb 7 położonych przy ul. 1 Maja w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:48
Data ogłoszenia: 2011-10-25 Data wydania: 2011-09-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/119/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 2 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 101/12, 101/15, 101/16 obręb 7 położonych przy ul. 1 Maja w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:48:57
Data ogłoszenia: 2011-10-25 Data wydania: 2011-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/132/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/119/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 2 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 101/12, 101/15, 101/16 obręb 7 położonych przy ul. 1 Maja w Szklarskiej Porębie.
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:48:57
Data ogłoszenia: 2011-08-16 Data wydania: 2011-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2011-08-17 11:18:46
Data ogłoszenia: 2010-06-14 Data wydania: 2010-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/557/2010 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod obiekty gospodarki ściekowej w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2011-02-27 20:55:00