Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bobrów gmina Mysłakowice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-04-02 Data wydania: 2012-12-11
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 689/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiegona uchwałę Rady Gminy w Mysłakowicach nr XX/102/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Bobrów w Gminie Mysłakowice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:27
Data ogłoszenia: 2012-02-13 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/102/11 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części obszaru wsi Bobrów w Gminie Mysłakowice.
Data dodania do bazy: 2012-02-14 00:08:28