Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wolbromek gmina Bolków, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2010-10-15 Data wydania: 2010-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/347/10 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej w rejonie kopalni diabazu ze złoża Sady I w gminie Bolków
Data dodania do bazy: 2011-06-07 20:20:00
Data ogłoszenia: 2010-10-15 Data wydania: 2010-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/348/10 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu kopalni diabazu ze złoża Sady I w gminie Bolków
Data dodania do bazy: 2011-03-12 22:21:00
Data ogłoszenia: 2009-11-06 Data wydania: 2009-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/254/09 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenów położonych w obrębach Stare Rochowice oraz Wolbromek i Bolków – obszar planistyczny „B”
Data dodania do bazy: 2011-05-24 23:54:00
Data ogłoszenia: 2009-05-28 Data wydania: 2009-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/211/09 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenów położonych w obrębach Stare Rochowice oraz Wolbromek i Bolków – obszar planistyczny „A”
Data dodania do bazy: 2011-06-15 22:42:18