Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sady Dolne gmina Bolków, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2010-10-15 Data wydania: 2010-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/348/10 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu kopalni diabazu ze złoża Sady I w gminie Bolków
Data dodania do bazy: 2011-03-12 22:21:00
Data ogłoszenia: 2010-10-15 Data wydania: 2010-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/347/10 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej w rejonie kopalni diabazu ze złoża Sady I w gminie Bolków
Data dodania do bazy: 2011-06-07 20:20:00
Data ogłoszenia: 2009-11-24 Data wydania: 2009-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/261/09 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków-dla miejscowości i obszarów wynikających z wniosków indywidualnych.
Data dodania do bazy: 2011-05-17 21:00:00
Data ogłoszenia: 2009-02-24 Data wydania: 2008-11-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/169/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sady Dolne w gminie Bolków
Data dodania do bazy: 2011-02-03 17:24:00
Data ogłoszenia: 2009-02-24 Data wydania: 2009-02-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/199/09 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sady Dolne w Gminie Bolków
Data dodania do bazy: 2011-03-19 18:14:00