Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Przerzeczyn-Zdrój gmina Niemcza, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-04-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 69/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Niemczy nr XXIII/123/12 z dnia 26 października 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przerzeczyn-Zdrój
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:30
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: postanowienie nr Sygn. akt II SA/Wr 69/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2013r. wydane po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Niemczy Nr XXIII/123/12 z dnia 26 października 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przerzeczyn- Zdrój
Data dodania do bazy: 2013-10-22 21:55:48
Data ogłoszenia: 2013-01-07 Data wydania: 2012-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/123/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przerzeczyn - Zdrój
Data dodania do bazy: 2013-01-08 00:02:28