Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Niemcza, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-09-23 Data wydania: 2015-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/55/15 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/71/07 Rady Miejskiej Niemczy z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Niemcza – część obrębu Jasień.
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:30
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-04-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 69/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Niemczy nr XXIII/123/12 z dnia 26 października 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przerzeczyn-Zdrój
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:30
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: postanowienie nr Sygn. akt II SA/Wr 69/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2013r. wydane po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Niemczy Nr XXIII/123/12 z dnia 26 października 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przerzeczyn- Zdrój
Data dodania do bazy: 2013-10-22 21:55:48
Data ogłoszenia: 2013-01-07 Data wydania: 2012-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/123/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przerzeczyn - Zdrój
Data dodania do bazy: 2013-01-08 00:02:28
Data ogłoszenia: 2010-04-30 Data wydania: 2010-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/225/10 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Podlesie
Data dodania do bazy: 2011-02-02 22:14:00
Data ogłoszenia: 2010-02-24 Data wydania: 2009-12-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/212/09 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. B. Chrobrego w Niemczy
Data dodania do bazy: 2011-04-07 21:15:00
Data ogłoszenia: 2009-09-25 Data wydania: 2009-07-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/188/09 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Gilów
Data dodania do bazy: 2011-03-31 18:49:00
Data ogłoszenia: 2009-07-22 Data wydania: 2009-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/176/09 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Gola Dzierżoniowska
Data dodania do bazy: 2011-05-19 19:20:00