Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniów gmina Dzierżoniów, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr II SA/Wr 148/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 11, § 14 ust 6 i § 18 ust. 5 we fragmencie „maksymalnie poprzez jeden wjazd, dodatkowo dopuszcza się zachowanie istniejącego wjazdu z drogi 1KD-G” uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XLIII/288/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Złotego i Osiedla Tęczowego w Dzierżoniowie1


2


3


4


5


6


7


8


9