Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wartowice gmina Warta Bolesławiecka, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-12-24 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 147/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr II/6/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębie Wartowice
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:09:38
Data ogłoszenia: 2014-12-30 Data wydania: 2014-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr II/6/14 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębie Wartowice
Data dodania do bazy: 2015-01-04 13:11:21
Data ogłoszenia: 2013-04-02 Data wydania: 2013-01-10
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 744/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XXIII/166/12 z dnia 12 lipca 2012 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Warta Bolesławiecka, Wartowice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:27
Data ogłoszenia: 2012-10-08 Data wydania: 2012-07-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/166/12 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Warta Bolesławiecka, Wartowice
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:23:45
Data ogłoszenia: 2009-12-04 Data wydania: 2009-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/195/09 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka dla terenu eksploatacji piaskowca w Wartowicach
Data dodania do bazy: 2011-06-07 19:55:00
Data ogłoszenia: 2009-03-19 Data wydania: 2008-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/134/08 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 28 października 2008r. uchylająca uchwałę w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka dla terenu eksploatacji piaskowca w Wartowicach
Data dodania do bazy: 2011-02-14 19:25:00