Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Warta Bolesławiecka, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-12-24 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 147/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr II/6/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębie Wartowice
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:09:38
Data ogłoszenia: 2014-12-30 Data wydania: 2014-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr II/6/14 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębie Wartowice
Data dodania do bazy: 2015-01-04 13:11:21
Data ogłoszenia: 2013-10-01 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/271/13 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębie Iwiny
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:18
Data ogłoszenia: 2013-04-02 Data wydania: 2013-01-10
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 744/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XXIII/166/12 z dnia 12 lipca 2012 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Warta Bolesławiecka, Wartowice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:27
Data ogłoszenia: 2013-04-02 Data wydania: 2013-01-10
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 744/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XXIII/166/12 z dnia 12 lipca 2012 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Warta Bolesławiecka, Wartowice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:27
Data ogłoszenia: 2012-10-08 Data wydania: 2012-07-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/166/12 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Warta Bolesławiecka, Wartowice
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:23:45
Data ogłoszenia: 2012-10-08 Data wydania: 2012-07-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/166/12 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Warta Bolesławiecka, Wartowice
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:23:45
Data ogłoszenia: 2012-06-04 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/121/12 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Raciborowice Górne, Raciborowice Dolne, Jurków
Data dodania do bazy: 2012-06-11 00:00:54
Data ogłoszenia: 2012-06-04 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/121/12 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Raciborowice Górne, Raciborowice Dolne, Jurków
Data dodania do bazy: 2012-06-11 00:00:54
Data ogłoszenia: 2012-06-04 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/121/12 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Raciborowice Górne, Raciborowice Dolne, Jurków
Data dodania do bazy: 2012-06-11 00:00:54