Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stargard Szczeciński gmina Stargard Szczeciński, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXVII/319/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie „Parku Przemysłowego””.



1


2


3


4


5


6