Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żarnówko gmina Stepnica, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr V/50/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV



1


2


3


4


5


6


7


8


9