Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Harsz gmina Pozezdrze, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE PN.0911-258/09 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lipca 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/219/09 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów "Osiedle Okowizna" położonych w obrębie Harsz, gmina Pozezdrze1


2