Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szczycionek gmina Szczytno, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXX/185/09 Rady Gminy Szczytno z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Zachód, Szczycionek



1


2


3


4


5


6


7


8


9