Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piskrzyn gmina Baćkowice, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIX/130/08 Rady Gminy Baćkowice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice



1


2


3


4


5


6


7


8


9