Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kielce gmina Kielce, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVIII/652/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 3 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR I.1 - WARSZAWSKA - POLNA - RADIOWA”



1


2


3


4


5


6


7


8


9