Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Biała Woda gmina Suwałki, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIX/248/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP na terenie gminy Suwałki w obrębie geodezyjnym Biała Woda1


2


3


4


5


6


7


8


9