Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kiersnowo gmina Brańsk, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIII/217/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk



1


2


3


4


5


6


7


8


9