Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gorzyce gmina Gorzyce, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVII/145/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka-Żabieniec i Centrum w Gorzycach



1


2


3


4


5


6


7


8


9