Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stalowa Wola gmina Stalowa Wola, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr VII/70/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia II etapu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiegow Stalowej Woli – Etap I



1


2


3