Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sanok gmina Sanok, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XVII/152/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Posada m. Sanoka, o nazwie "Stróżowska - III"



1


2


3


4


5


6