Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rzeszów gmina Rzeszów, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.106.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 lipca 2015r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności § 15. ust. 1 pkt 1 w zakresie sformułowania „z uwzględnieniem pkt 2” oraz § 15 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XII/206/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 106/14/2015 – I „Drabinianka-Kaczenice” w Rzeszowie.1


2