Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kolbuszowa gmina Kolbuszowa, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIX/222/2012 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu przemysłowo usługowego w Kolbuszowej



1


2


3