Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ujazd gmina Ujazd, opolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr X.52.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice



1


2


3


4


5


6


7


8


9