Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Brzezie gmina Dobrzeń Wielki, opolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.1.49.2011.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2011 r. stwierdzające nieważność uchwały nr X/86/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w Brzeziu1


2