Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żyrowa gmina Zdzieszowice, opolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.65.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa1


2


3


4


5