Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Januszkowice gmina Zdzieszowice, opolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XLIV/336/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Januszkowice



1


2


3


4


5


6


7


8


9