Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chrósty gmina Pawłowiczki, opolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXIV/142/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty przyjętego uchwałą Nr V/16/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2011 r.1


2


3


4