Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wieliczka gmina Wieliczka, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVI/366/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar A



1


2


3


4


5


6


7


8


9