Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niepołomice gmina Niepołomice, małopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.23.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XXXII/444/13 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice, obszar „A” Miasto Niepołomice dla zachodniej części dzielnicy Boryczów w Niepołomicach w części, tj. w zakresie § 3 pkt 11) uchwały w zakresie słów „lub terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i przeznaczonego pod zabudowę”.1


2


3