Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lipnica Mała gmina Jabłonka, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LI/307/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk



1


2


3


4


5


6


7


8


9