Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Przysietnica gmina Stary Sącz, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XVI/249/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PRZYSIETNICA”, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/443/09 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 6 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 158 poz. 1156 z 2009 r.)1


2


3


4


5


6


7


8


9