Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Królowa Górna gmina Kamionka Wielka, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIII/111/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsi Królowa Polska, Mszalnica i Mystków.



1


2


3


4


5


6


7


8


9